ריח הדבש נישא בחלל, ראש חודש אלול בפתח.

בס"ד

ריח הדבש נישא בחלל, ראש חודש אלול בפתח. כותר הרימון ממתין על העץ לבואם של ידיים רחימאיות המעוניינות להזדכות ביום הדין ולהרבות זכויותיהם כמוהו… כמה טוב החודש הזה, אפוף רחמים וחסד… כמה בשורות הוא נושא בכנפיו… ביניהם בשורת התחלה. יום חגם של בני המלך, הוא יום תחילת החודש, יום חגה של היהדות, הממשיכה את אותה המנגינה של אביי ורבא, דורות על גבי דורות, באהבה שאין שיעור לה. ותינוקות של בית רבן… הכותפים ילקוט ותיק עם דולפין, או כדור צבעוני(!) המסולאים בתום ובתמימות, בחן אופייני של מעוטרי הפאות ומכותרי הכיפה, ופוסעים בהיסוס לראשונה בחייהם אל בית מקדש מעט…

בביתנו שוכנת ומרחפת אותה התכונה של היסוס פעמי הילדות הראשונים בעטרת תפארת שכזו ויום חגה של האומה, הוא יום חגנו אנו, מלווה בחששות ובתפילות, אולם מעל הכל בהתרגשות עצומה. ובשבוע הזה ממש, בו נדרשנו לסוגיית התיק והגרב, החולצה והרקמה על הכתר היהודי, בעודנו מנסים לסלסל בשערותיו של נסיך נוסף בעם, על מנת להתקרב ככל שניתן אל המראה המתהלך מדורי דורות בדרך ישראל סבה, מעיירות העד באוקראינה הצארית, עובר דרך הבולשביקית, לא נרתע מאימת הקומוניזם, עדי טבריה החמה… מצא הלב כמה משורות הזהב אותן שזרה באומנות רוחנית, האומנית ל. לנדא תחי' ומתנגנות הצלעיות בירכתיים ומוסיפות נופך לתחושה שאין מלים או שם לה…

אמא-

בקשי רק דבר אחד.

דבר אחד, לא "אם", לא "גם",

בקשי עבור בניי,

דבר שלם, בלי מום, בלי פגם,

בלי אבל, בלי תלוי, בלי תנאי,

בקשי רק יבנה וחכמיה.

רק דבר אחד!

בקשי בדמעות,

אימי, שאשמע,

בקשי נא לנגד עיניי,

יבנה בטהרתה, יבנה לשמה, יבנה בצורתה- מסיני.

בלי תנאי!

בקשי, בדמעות אמא,

בקשי בלי לשכוח,

כי את, אמא, המכשול…

                או הכח!!!

היום, היום הזה—

אין עולת שבת, ואין חודש,

אין אשם ואין אישים,

אבל הישיבה היא קודש,

והחיידר- קודש קודשים!!!

ולמלמדי תינוקות של בית רבן- יצליח ה' דרכיכם. ולא תדעו מכשול, צער ועוגמת נפש. יתן ה' בלבכם תבונה ודעת להוליכם באהבה אל מסילות הקודש, בואכה פומפדיתא, נהרדעא וירושלים של מעלה. הורו להם אהבת ה' בכל צעד ושעל, ומלאו ליבם באהבת תורה לשמה. מתפללים עליכם באמת ובתמים, הורי העם כולו.  שנה טובה!

 

admin

admin

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

דילוג לתוכן