מעמד אדיר של הכנסת ספר תורה

ספר התורה המהודר נכתב לעילוי נשמת הרב מרדכי ואעקנין זצ"ל מירושלים ונכנס בכבוד והדר ביום ז' באדר במלאת יב' חודש לפטירתו לבית המדרש "שערי דעת" בטבריה בראשות בנו הרה"ג יעקב יוסף ואעקנין שליט"א • מאות אברכים עמלי תורה ואישי ציבור בראשות רבני העיר השתתפו במעמד הכביר לכבודה של תורה
התרגשות רבה שררה בקרב הציבור החרדי בעיה"ק טבריה, לרגל המעמד הנכבד של הכנסת ספר תורה מהודר שנתייחד בכך שכל גדולי ישראל ומאורי הדור שליט"א נשתתפו בכתיבת אות בו, אשר נכנס בכבוד והדר לביהמ"ד 'שערי דעת' בטבריה העומד בכותל המזרח של בתי המדרשות בעיר.
בין גדולי התורה שכתבו אות בספר התורה, חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה, הגר"ש בעדני, והגר"ד יוסף. חברי מועצת גדולי התורה, מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א ר"י פונביז', מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הגרב"ד פוברסקי ר"י פונביז', הגרב"מ אזרחי ר"י עטרת ישראל, הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש ר"י סלבודקא, הגר"ש שטיינמן ר"י אורחות תורה, הראשל"צ הגר"א בקשי דורון שליט"א, הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א, הגרב"צ מוצפי ר"י בנין ציון, הגר"י כהן ר"י תורה ודעת ורבה של שכונת שמואל הנביא, הגר"ש בן שמעון גאב"ד נוה ציון, הגר"מ גרוס גאב"ד חניכי הישיבות, הגר"י פרץ ר"י 'פני יהושע' ו'תורת מאיר', והגר"י עבו ר"י 'שארית יעקב'.
החל משעות אחרי הצהרים הגיעו רבני העיר, ראשי הישיבות, רבני הקהילות וראשי הכוללים ורבים מאברכי בית המדרש לכתוב את האותיות האחרונות בספר התורה במעונו של רב הקהילה הרה"ג יעקב יוסף ואעקנין שליט"א, משם צעדה התהלוכה דרך הרחובות גוש עציון, תל חי, מצדה, בתופים ובמחולות, ובקול צהלות המון חוגג, כשמאות מתושבי השכונה רוקדים ומפזזים לכבודה של תורה.
מאות ילדים השתתפו בתהלוכה כשבידיהם פנסי לד מאירים בשלל צבעים לכבודה של תורה וכך מאירים את דרכו של ספר התורה, אותו אחזו תחת החופה תלמידי חכמים, רבני העיר ומכובדים. רכב תהלוכה מפואר ומיוחד המואר באור יקרות וכתרי תורה ליווה את התהלוכה בשירה וזמרה לכבודה של תורה.
אין לשער ולתאר את השמחה הגדולה במעמד הכביר. פרץ של שמחה עילאית מעורב ברגשות קודש של אהבת תורה מופלאה של ציבור המשתתפים.
התרגשות רבה אחזה בציבור עם הגעת ספר התורה להיכל בית המדרש, כשכל אברכי הכולל והמשתתפים רוקדים ומפזזים כשהספר הוכנס ע"י רב הקהילה, לארון הקודש.
כיבדו את המעמד בנוכחותם: הגאון רבי שמואל ביטון שליט"א ראש ישיבת 'אור יוסף' בחדרה, הגאון רבי רפאל כהן שליט"א, ראש מחלקת הכשרות בטבריה, הרה"ג יהושע שרבני שליט"א ראש כולל 'בית דוד', הרה"ג רבי אבנר בוסקילה שליט"א רו"מ ישיבת 'תורת מאיר', הרה"ג אלקנה יונה שליט"א מנהלה הרוחני של ישיבת 'תורת מאיר', הרה"ג ראובן כהן צמח שליט"א ראש כולל 'תורת רחמים' והרה"ג מאיר זגורי שליט"א ראש ישיבת 'שערי ניסים', הרה"ג אברהם תורג'מן שליט"א משגיח ישיבת 'עטרת מרדכי', הרה"ג מרדכי כהן שליט"א ר"מ ישיבת 'כנסת ישראל' והרה"ג אברהם בנבנשתי שליט"א ראש כולל 'נחלת אפרים'.
בכתיבת האותיות נשתתפו גם: הגאון רבי ירון ועקנין שליט"א נשיא מוסדות רמב"ה וראש כולל 'זכרון מאיר', הגאון רבי אחיקם שבח שליט"א ראש ישיבת 'אור אלחנן', הגאון רבי מרדכי כהן ראש כולל 'תפארת טבריה', הרה"ג אברהם מלול שליט"א רב קהילת 'מורשת ישראל'. והרה"ג אברהם אורם שליט"א רב קהילת 'נזר ברוך'.
לאחר מכן נערכה סעודת מצווה סביב שולחנות ערוכים בפאר והדר במלון "ציפורי בכנרת" בהשתתפות רבני העיר, ראשי הישיבות והכוללים, לצד רבנים נוספים, אברכי הכוללים, אישי הציבור ותומכי התורה. את הערב הנעים בקולו הפייטן משה אליה מלכה, בליווי הקלידן הנודע אבי בוזגלו, והכנר ר' אברהם בן חיים.
את המעמד פתח רב ביהמ"ד וראש הכולל הרה"ג יעקב יוסף ועקנין שליט"א בהודיה לה' יתברך על הזכות להכניס ס"ת מהודר להיכל ביהמ"ד לע"נ אביו זצ"ל, בדבריו עמד על גודל החיבור והקשר ההדוק בין ספר התורה לכל אדם מישראל, לכל יהודי אות בס"ת, ועבודתו ע"י לימודו וחיבורו לתורה להאיר ולהזהיר את האות הרומזת לשמו באור יקרות, תוך כדי דבריו הפתיע הרב את מאות המשתתפים והציג את ספרו החדש "תורת מרדכי" על ענייני ס"ת שיצא לאור לכבוד המעמד.
לאחר מכן כיבד לשאת דברים את הגאון רבי שמואל ביטון שליט"א ראש ישיבת 'אור יוסף' בחדרה ורב הקהילה החרדית בטבריה, שנשא דברים לכבודה של תורה, בדבריו עמד על גודל יקרת מעלת אברכים היקרים חברי בית המדרש 'שערי דעת' השוקדים על לימודם בלימוד עומק הסוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ועל גודל הזכות להיות שותפים באחזקת התורה של מקום מפואר זה.
בשיאו של המעמד הגיע הגה"צ רבי יחיאל אביחצירא שליט"א רבה של רמלה, בנו וממשיך דרכו של אביו ה'בבא חאקי' זיע"א, שנשא דברי תורה ואף האציל מברכותיו על ציבור המשתתפים שיצא ברגשות מרוממים לגודל יקרת התורה.

admin

admin

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

דילוג לתוכן