מעמד רב רושם לקופת החסד חסדי שלום ע"ש מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

ביום שני בערב התכנסו ובאו בבית הגאון הרב א.ד. אויערבאך שליט"א גאב"ד טבריה רבני הקהילות ממחוז צפון חדרה רכסים חיפה ק. אתא צפת וטבריה אודות הקופה המיוחדת שמסייעת לאברכים בני תורה "חסדי שלום" מטעם רבני טבריה נכחו הגאון הרב יוסף קיש בראנדסדורפר שליט"א אב"ד קהילת החסידים, הגאון רבי מרדכי כהן מרבני שיכון ד' והסביבה והגאון […]