ביקור הרב הראשי לישראל בת"ת בית יוסף

ביום רביעי ט"ו לחודש אלול תלמוד תורה בית יוסף לבש כולו חג, משלחת מפוארת ומכובדת כשבראשה עמד הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א, ואליו נלוו הרב שלמה דידי שליט"א, ראש העיר מר יוסי בן דוד, יו"ר מועצה הדתית מר יעקב שטרית ועוד אנשי ציבור חשובים שהגיעו לביקור יקר ערך בת"ת לקראת הימים הנוראים הקרבים […]