קהילות טבריה מדריך הטלפונים לציבור החרדי

עשייה חדשה תביא את הרווחה לקהילת אנ"ש בטבריה: קהילות טבריה, מדריך הטלפונים לציבור החרדי, יספק את מרכז המידע עבור אנ"ש. במדריך ניתן יהיה למצוא מספרי טלפונים עדכניים, מידע שימושי אודות משרדי ממשלה ומחלקות עירוניות, מספרי חירום ומספרי טלפון חשובים, וכן אינדקס מפורט של נותני שירות, עסקים וגמ"חים. מדריך לכל בית זמן רב הורגש החוסר של […]