קהילת צאנז בטבריה עילית חגגה השבוע שמחת הכנסת ספר תורה

התרגשות רבה שררה השבוע בקרית צאנז שבטבריה עילית, לרגל ביקורו הרם בעירנו של מורם ומאורם, רבם הנערץ כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, שהגיע להשתתף בחגיגת הכנסת ספר תורה שנכתב על ידי הנדיב הנכבד, הרב משה רייך הי"ו, והוכנס לבית הכנסת צאנז בטבריה עילית. כתיבת האותיות נערכה בביתו של הרב יעקב איתמר רייך הי"ו, מנהל קרית […]